info@admimsi.com 622 072 327

Què es pot denunciar?

Les situacions més comunes susceptibles de generar denúncies són:

 • Discriminació basada en la raça, gènere, religió, orientació sexual o altres factors, així com l'assetjament laboral.
 • Comptabilitat poc ètica.
 • Corrupció i suborns.
 • Problemes de privadesa.
 • Qüestions que afectin la salut i seguretat de les persones.
 • Abús de poder.
 • Explotació laboral i condicions de treball injustes.
 • Impacte ambiental negatiu.

Fomenta un clima laboral transparent i de confiança a la teva empresa u organització, afavorint la resolució interna de situacions irregulars.

Qui està obligat a implantar-lo?

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 limita aquesta obligació a:

 • Empreses amb més de 50 treballadors, que desenvolupin la seva activitat a l'estat i amb independència de quina sigui aquesta (art. 10.1.a)
 • Les empreses considerades subjectes obligats per la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient (Annex, Part II); entre d'altres (art. 10.1.b):
  • Auditors de comptes, assessories comptables i fiscals, despatxos professionals.
  • Notaries, advocats procuradors.
  • Constructores, Promotores, Agències Immobiliàries i Accessòries.
  • Joieries. Compravenda d'or i joies. Antiguitats. Art.
  • Establiments de loteries, jocs dʻatzar, apostes, màquines recreatives.
  • Activitats relacionades amb la Protecció del medi ambient.
  • Activitats sanitàries humanes i animals.
  • Seguretat del Transport, Inspecció Tècnic de Vehicles./li>
  • Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i les fundacions sempre que rebin o gestionin fons públics (art. 10.1.c)
 • I totes les entitats públiques, incloses aquelles que siguin propietat o estiguin subjectes al seu control (art. 13)
  • Organismes i administracions públiques.
  • Col·legis públics i privats.
  • Corporacions de dret públic.
  • Universitats, Hospitals, … .
  • Mútues i mutualitats.

Serà obligatori tenir un canal de denúncies també per a les empreses que no tinguin la seu a l'estat, però hi desenvolupin la seva activitat.

Quins són els requisits que ha de tenir?

L'eina escollida ha de ser una accessible i fàcil de fer servir, no ha de comportar una gran quantitat de requisits cap a la persona que comunica la infracció. No calen proves concloents, sinó indicis raonables.
Els principals requisits tècnics i funcionals que ha de complir són:

 • Privadesa i confidencialitat.
 • Protecció contra possibles represàlies.
 • Comunicació segura.
 • Accés restringit en funció dels rols assignats.
 • Transparència.
 • Complir amb el reglament de Protecció de dades de caràcter personal.

L'empresa ha d'avaluar regularment el funcionament del canal de denúncies per identificar àrees de millora i garantir que s'estiguin complint els requisits legals i ètics.