info@admimsi.com 622 072 327

Delegat de Protecció de Dades.

Un Delegat de Protecció de Dades és una persona física o jurídica, responsable de la revisió i manteniment dels adequats nivells de compliment del RGPD dins l'empresa, entitat o activitat. Pot formar part de la nostra empresa o bé ser un servei externalitzat, en tot cas els seu punt de vista ha de ser imparcial i protegit de qualsevol influència i interferència. Les seves princiopals funcions seràn:

  • Elavoració d'informes periòdics.
  • Suport en la presentació de procediments a la AEPD.
  • Actuació com a intermediari en cas de conflicte entre els interessats i l'empresa o entitat.
  • Participàció en el desenvolupament de l'estratègia de tractament de dades.
  • Material informàtic.

No totes les empreses o entitats estan obligades a incorporar aquesta figura (veure Qui ha de tnir DPO?), tantmateix la seva presència aportarà avantatges.

Manteniment i actualització

A ADMiM us oferim la possibilitat de contractar el servei de DPD de forma externalitzada, amb el qual podreu aconseguir l'establiment, la supervisió i el manteniment de possibles actualitzacions de les mesures necessàries i adients a la vostra organització o empresa per complir amb el marc legal. Assegura't que la teva empresa compleix amb la normativa, sense haver de dedicar recursos ni esforços propis.

Punt de contacte i representació

La figura del Delegat de Protecció de Dades, centralitza les gestions relacionades amb la normativa vigent, convertint-se amb el referent en matèria de protecció de dades en l'àmbit intern, i també amb l'intermediari amb els agents externs. La presència d'aquesta figura a la nostra organització ens aportarà valor afegit i la seguretat de tenir al dia els nostres tractaments de dades.